Zbornik Vol 1, Decembar 202o.

PDF – ZKMLDFBiH Vol 1, 2020.

 

1.KLINIČKI ZNAČAJ I ODREĐIVANJE FENOLA

CLINICAL SIGNIFICIANCE AND DETERMINATION OF PHENOL

Sedina Omeragić (BiH)

PDF

2.SARS-CoV-2,  VIRUS  KOJEG  TEK  ZNANOST  OTKRIVA

SARS-COV-2, THE VIRUS SCIENCE IS YET TO DISCOVER

Mirnes Karić, Amir Ibrahimagić (BiH)

PDF

3.BETA-LAKTAMAZE PROŠIRENOG SPEKTRA DJELOVANJA KAO UZROK ŠIRENJA OTPORNOSTI BAKTERIJA NA ANTIBIOTIKE

EXTENDED SPECTRUM BETA-LACTAMASES AS A CAUSES OF THE SPREAD OF BACTERIAL RESISTANCE TO ANTIBIOTICS

Amir Ibrahimagić (BiH)

PDF

4.UTJECAJ RADNOG MJESTA I RADNE OKOLINE NA VRIJEDNOSTI LABORATORIJSKIH BIOMARKERA

INFLUENCE OF WORKPLACE AND WORK ENVIRONMENT ON THE LABORATORY BIOMARKERS VALUES

Jasmina Kišija-Bajrić (BiH)

PDF

5.UNUTRAŠNJA I SPOLJNA KONTROLA KVALITETA REZULTATA U KLINIČKO-BIOHEMIJSKOJ LABORATORIJI

INTERNAL AND EXTERNAL QUALITY CONTROL OF RESULTS IN CLINICAL-BIOCHEMICAL LABORATORY

Lidija Milkovska, Ankica Pop-Kostova, Tatjana Ruskovska (S. Makedonija)

PDF

6.KLINIČKE MANIFESTACIJE I LABORATORIJSKE OSOBITOSTI INFLUENCE U SEZONI 2017/2018

CLINICAL MANIFESTATIONS AND LABORATORY FINDINGS OF SEASONAL INFLUENZA 2017/2018

Tea Kosir, Mirjana Stupnišek (Hrvatska)

PDF