Menu Close

Pristupnica

PRISTUPNICA KMLDFiH

Poštovane kolege i kolegice,

prilikom učlanjenja u Komoru dužni ste uredno ispuniti obrasce koji se nalaze u prilogu.

1.  Zahtjev za licencu
2. Pristupnica i izjava

Uz obrasce dostavljate, sljedeće dokumente:

  1. Ovjerena kopija diplome
  2. Ovjerena kopija Uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  3. Kopija uplatnice u iznosu od 60 KM za licencu i faksimil (Bankovni računi – UniCredit Bank 3386902212065618)

*Za članove Komore koji obnavljaju licencu dužni su dostaviti pored uredno popunjenog Zahtjeva za licencu i:

  1. Skenirane certifikate o edukacijama
  2. Kopiju uplatnice u iznosu od 35 KM za novu licencu (Bankovni računi – UniCredit Bank 3386902212065618)

 

Skenirane dokumente šaljete na E-mail: ibrahimagic.amir@gmail.com, a originale dokumenata na adresu:

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Fra Ivana Jukića br. 2.

72000 Zenica, BiH

N/r Doc. dr. sc. Amir Ibrahimagić