Menu Close

O Nama

Osnivačka Skupština Komore medicinsko-laboratorijskih dijagnostičara Federacije Bosne i Hercegovine (KMLD F BiH) održana je 19.07.2010. godine u Hotelu Sarajevo u Sarajevu i bila je potpomognuta od strane „ABBOT“ Sarajevo.
Skupštini je prisustvovalo 38 diplomiranih inžinjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike (dipl.ing MLD) koji su ujedno i osnivači KMLD F BiH, kao i mnogi gosti. Tadašnji Organizacijski odbor su sačinjavali:
– Enver Ivanković, dipl.ing MLD; RMC „dr Safet Mujić“ Mostar, BiH
– Fadila Miljanović, dipl.ing MLD; KCUS, Sarajevo, BiH
– Vanja Nakičenović, dipl.ing MLD; nezaposlena, Sarajevo, BiH
– Vaid Frljučkić, dipl.ing MLD; ZZJZ Podgorica, Crna Gora
– Esad Burgić, dipl.ing MLD, DZ Lukavac, BiH
– Lejla Hasanbegović, dipl.ing MLD, PZU „BIH Medicinski laboratorij“ Sarajevo, BiH
– Nedeljka Šljivo, dipl.ing MLD; Medicinski fakultet sarajevo, BiH
Na toj sjednici je donešena jednoglasna odluka o osnivanju Komore medicinsko-laboratorijskih dijagnostičara F BiH.
Prijedlog Organizacijskog odbora za predsjednicu KMLD F BiH i odgovorno lice za registraciju iste je bila Nedeljka Šljivo, dipl.ing MLD. Prijedlog je jednoglasno usvojen. Na istoj sjednici je predočen i Statut Komore koji je jednoglasno usvojen.
Notarski ured Indire Turkmanović je sve pravne odluke pripremio i ovjerio te uputio na Općinski Sud u Sarajevu gdje je registracija KMLD F BiH obavljena 13.12.2010. godine. (Službene novine Federacije BiH broj 84/11)
Konstituirajuća Skupština (I dio) je održana 21.01.2011. godine u Sarajevu i 26.03.2011. godine (II dio) u Mostaru. Na Konstituirajućoj Skupštini je izabran ostatak rukovodstva:
– Enver Ivanković, dipl.ing MLD za potpredsjednika KMLD F BiH njegov resor je struka i stručna pitanja dok je za edukaciju i edukacijska pitanja zadužena predsjednica.
– Enis Kujović dipl.ing MLD za generalnog sekretara/tajnika KMLD F BiH
– Fatima Bilajac, dipl.ing MLD za blagajnika KMLD F BiH.
Na inicijativu predsjednice KMLD F BIH i u svrhu zaštite integriteta četiri strukovne Komore u Mostaru se 29.10.2011. godine se potpisuje Ugovor o poslovno-edukativno-stručnoj suradnji četiri Komore. Ugovor potpisuju tadašnji predsjednici Komore fizioterapeuta F BiH (KF F BiH), Komore sanitarnih inžinjera F BiH (KSI F BiH), Komore inžinjera medicinske radiologije F BiH (KMR F BiH) i Komore medicinsko-laboratorijskih dijagnostičara F BiH (KMLD F BiH).
Po isteku četverogodišnjeg mandata KMLD F BiH organizira se Izborna Skupština u Hotelu „Feri“ na Igmanu 13.12.2014. godine. Na toj Skupštini se daje povjerenje za još jedan mandat (2014-2018) istom rukovodstvu u slijedećem sastavu:
– Mr.sc. Nedeljka Šljivo, dipl.ing MLD funkcija predsjednice KMLD F BiH
– Mr. sc. Enver Ivanković, dipl.ing MLD funkcija potpredsjednika KMLD F BiH
– Enis Kujović, dipl.ing MLD funkcija generalnog sekretara/tajnika KMLD F BiH koji 2015. godine daje ostavku i na njegovo mjesto se izabire Sanela Hajro, dipl.ing MLD koja funkciju generalnog sekretara/tajnika trenutno obavlja.
– Fatima Bilajac, dipl.ing MLD funkcija blagajnika KMLD F BiH.

Aktivnosti i radnje koje provodi KMLD F BiH
Održani su sastanci na traženje Komore s federalnim ministrima zdravstva (Prof. dr Rusmir Mesihović i pomoćnica ministra dr Marina Bera), kao sa kantonalnim ministrima zdravstva (dr Eldar Lokmić i dr Dženana Tanović-Mikulec, kod Ministrice Zilhe Ademaj zahtjev je još na čekanju).
Rezultati pregovora su urodili plodom s ministrom Lokmićem kada smo uz njegovu pomoć uspjeli uvesti u Pravilnike o sistematizaciji struku diplomirani inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike u Domove zdravlja i Opću bolnicu, kao i Zavod za zaštitu zdravlja studenata Kantona Sarajevo i Medicinu rada.
Aktivno učešće smo pokazali kroz primjedbe i prijedloge na
 Standarde i normative u zdravstvu (tzv. „Plava knjiga“) gdje smo prvi u pismenoj formiuputili Federalnom ministarstvu zdravstva i Komisiji koja je oformljena za to.
 Kolektivni ugovor Sindikata zaposlenih u zdravstvu F BiH.
 Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti F BiH.
Davali smo i dajemo razna mišljenja o:
 Opravdanosti otvorenja privatnih laboratorija, prostora, opreme i zaposlenog kadra,
 Statusno, odnosno stručno i akademsko napredovanje naših članova.
Pratimo rad privatnih laboratorija i vršimo redovnu godišnju ovjeru cjenovnika usluga u tim laboratorijama.
Organiziramo stručna predavanja u sklopu Stručnih sastanaka, Simpozije i Kongres sve u svrhu napredovanja naših članova i struke. Komora kontinuirano prati članstvo, licencira sve članove pri upisu s nultom licencom, kao i one koji steknu uvjetesukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju članstva svakih šest godina.

Po isteku četverogodišnjeg mandata Mr. sc. Nedeljki Šljivo organizira se Izborna Skupština u Sarajevu 19.01.2019. godine. Na toj Skupštini se daje povjerenje i mandat (2019-2022) sljedećem rukovodstvu:
– Doc. dr. sc. Amir Ibrahimagić, dipl.ing MLD funkcija predsjednik KMLD FBiH
– Sedina Omeragić, MA dipl.ing MLD funkcija potpredsjednice KMLD FBiH
– Mr. sc. Sanela Hajro, dipl.ing MLD funkcija generalnog sekretara/tajnika KMLD FBiH
– Dženana Gušić, dipl.ing MLD funkcija blagajnika KMLD FBiH.